Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej

czytelnik 6„Kochajmy książki, które są duszą szkół. Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki"
Jan Amos Komeński, „Mowa o książkach 1650"

22 listopada w Szkole Podstawowej w Jarosławcu odbywało się Pasowanie na Czytelnika  uczniów klasy I. Celem naszego spotkania było stworzenie przyjaznej i serdecznej atmosfery podczas kontaktów dzieci z biblioteką. Zajęcia biblioteczne wzbogacone zostały o baśnie i bajki. Przyszli czytelnicy musieli wykazać się znajomością postaci ze znanych baśni, a także pięknie wyrazili jakie prośby ma książka do swoich czytelników.

Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem biblioteki oraz zasadami wypożyczania książek. Dowiedzieli się także, że to właśnie książka jest prawdziwym przyjacielem każdego człowieka. W czasie spotkania pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować wszystkie książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Przed powrotem na lekcje każdy uczeń mógł samodzielnie wypożyczyć swoją pierwszą książkę. Na pożegnanie nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek. Wszyscy byli podekscytowani i zadowoleni. Mamy nadzieję, że uczniowie klas pierwszych będą częstymi gośćmi w szkolnej bibliotece.

Serdeczne podziękowania dla pani Urszuli Kowalskie-Szlauderbach, bibliotekarza o wielkim sercu, za wspaniałą lekcję biblioteczną i przyjęcie pierwszoklasistów do grona czytelników.

DZIĘKUJEMY!
UCZNIOWIE KLASY I WRAZ Z WYCHOWAWCĄ

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik

czytelnik