Informacja o rozpoczęciu roku i o płatnościach w roku szkolnym 2019/2020

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
odbędzie się o godzinie 9.30 na Orliku.
 W przypadku niesprzyjającej pogody rozpoczęcie odbędzie się w holu głównym szkoły.

Serdecznie zapraszamy

OPŁATY ZA POSIŁKI
INFORMACJA dla RODZICÓW

1) Opłaty za posiłki uiszcza się z góry , do końca miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy, przelewem na rachunek szkoły lub w kasie (w sekretariacie szkoły) w dniach:

  • poniedziałek, czwartek w godz. 7.45-13.00  
  • wtorek w godz.10.00-15.00.

2) W styczniu i wrześniu za posiłki należy wpłacić w pierwszym tygodniu miesiąca.

3) W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności dzień poprzedzający nieobecność do godziny 14.30. Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie pod numerem: 59 810 94 17

4) Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu. W przypadku, gdy należności nie można zaliczyć na poczet kolejnego miesiąca następuje zwrot gotówki w kasie szkoły bądź przelewem na konto.