Dożywianie

Opłaty za styczeń prosimy dokonywać od 7 do 10 stycznia, nie wcześniej.

Dziękujemy