Komunikat - zajęcia zawieszone

Kształcenie na odległość do 24 maja. Wstępny termin egzaminu ósmoklasisty 16-18 czerwca.