Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty
w szkołach dla dzieci i młodzieży

W terminie głównym

 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

 1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

TERMINY
W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

 • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty     do 31 lipca 2020 r.
 • Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń     do 31 lipca 2020 r.
 • Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym     do 31 lipca 2020 r.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania egzaminu

 • język polski    120 min
 • matematyka    100 min
 • język obcy nowożytny    90 min