Nowe procedury na okres trwania pandemii

733

W związku z planowanym częściowym powrotem do stacjonarnego funkcjonowania naszej szkoły informuję, iż zostały wprowadzone nowe procedury na okres trwania pandemii. Każdy rodzic,który planuje posłać dziecko na zajęcia opiekuńcze (oddziały przedszkolne i klasy I-III) lub konsultacje (klasy IV-VIII) jest zobowiązany zapoznać się z poniższymi procedurami. Jednocześnie przy pierwszej wizycie przedszkolaka lub ucznia w szkole rodzic, bądź uczeń zobowiązany jest dostarczyć podpisane przez rodzica OŚWIADCZENIE oraz DEKLARACJĘ, które stanowią załączniki do procedur.

Zajęcia opiekuńcze w oraz konsultacje odbywać się będą w grupach maksymalnie 12 osobowych.

Przedszkole działa w godzinach 7.00-16.00

Zajęcia opiekuńcze w klasach I-III odbywać się będą w godzinach 9.00-11.30

Konsultacje dla klas IV-VIII odbywać się będą w godzinach 9.00 – 11.30 według harmonogramu ułożonego w zależności od zapotrzebowania uczniów.

Dyrektor szkoły

Procedury