Informacja: Zwrot pieniędzy

virus-4970581 1280

UWAGA !!!

Zwrot wpłaconych pieniędzy za dożywianie uczniów będzie możliwy tylko w formie bezgotówkowej, przelewem na konto bankowe. Rodzice proszeni są o przesłanie na adres szkoły danych z numerem konta.