Szkoła Podstawowa w Jarosławcu

Bałtycka 65b
tel.: +48 59 810 94 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

HomeDla ucznia

Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

 • znajomości swoich praw,
 • zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
 • zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
 • higienicznych warunków nauki.
 • życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
 • swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli i przekonań,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą w szczególności realizowanie indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 • powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów,
 • jawnej i umotywowanej oceny,
 • odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,
 • uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,
 • uczestnictwa w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły,
 • tajności korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego
 • ochrony swojej własności,
 • odwoływania się,

Uczeń ma obowiązek:

 • przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów,
 • uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
 • godnie reprezentować szkołę,
 • odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
 • dbać o ład , porządek oraz mienie szkolne, własne i innych, starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

Szukaj na stronie

Free business joomla templates