Statut

Statut − akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

Statut Szkoły Podstawowej w Jarosławcu (tekst jednolity) jest dostępny w formie pliku PDF poniżej:

STATUT
(pdf, 1,78 MB)