Szkoła Podstawowa w Jarosławcu

Bałtycka 65b
tel.: +48 59 810 94 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Home|- ważne informacjeOgólne informacje związane z naborem

Ogólne informacje związane z naborem

dzieciOd 14 marca do 29 marca 2019 r.
 rozpocznie się rekrutacja
do oddziałów przedszkolnych i do klasy I

na rok szkolny 2019/2020

Liczba wolnych miejsc wynosi:

1)     Grupa I – (dzieci 3 i 4 – letnie) –  25 miejsc;
2)     Grupa II – (dzieci 5 – letnie) –  25 miejsc;
3)     Grupa III  – dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne –  25 miejsc
4)     Klasa I SP – 25 miejsc.

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Od 14 marca 2019r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na nowy rok szkolny.

1. Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w szkole – do dnia 12 marca 2019r., do godz. 15.00

2. Rodzice (opiekunowie prawni)  składają „Wniosek” o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu – od dnia 14 marca 2019 r

3. Druki dostępne są w sekretariacie szkoły.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od 14 marca do 29 marca 2019 r. do godz. 15.00.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do publicznych oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020.


Postępowanie rekrutacyjne

Od 14 marca 2019r. do 29 marca 2019r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 5 kwietnia 2019r.do 12 kwietnia 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17 kwietnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 30 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

13 maja 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Postępowanie uzupełniające

Od 14 sierpnia 2019r. do 19 sierpnia 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 22 sierpnia 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

23 sierpnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 26 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady Gminy Postomino Nr XXVII/286/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Postomino. Uchwała określa liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się zgodnie zasadami zawartymi w Statucie szkoły (DZIAŁ IX, ROZDZIAŁ 3, § 111)

 

 

Informacja dla rodziców klasy I

Od 14 marca 2019r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej w szkole podstawowej.
Jest to niewątpliwie ważny moment w życiu każdego dziecka i jego rodziny.
Do klasy pierwszej obowiązkowo Rodzice zapisują dzieci urodzone w 2012 roku.


UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.

 

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się  z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Postępowanie rekrutacyjne

Od 14 marca 2019r. do 29 marca 2019r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 5 kwietnia 2019r.do 12 kwietnia 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17 kwietnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 30 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

13 maja 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Postępowanie uzupełniające

Od 14 sierpnia 2019r. do 19 sierpnia 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 22 sierpnia 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

23 sierpnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 26 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady Gminy Postomino Nr XXVII/285/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych po za obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Postomino. Uchwała określa liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Szukaj na stronie

Free business joomla templates